Inne stronki Z.K.

     Sztuczna inteligencja
  
Wieczny kalendarz
   Kodowanie informacji tekstowych
   Wieże w Hanoi - stary javascript
   Wieże w Hanoi nowy js v2
   Quiz z PRL